CURRICULUM VITAE

Claus Cornett
Vestervang 34B, 1tv
2500 Valby
Danmark

Født: 8/10-1958
 
Juni 1977 Studentereksamen, matematisk fysisk gren, Østre Borgerdydskolen.
September 1977 Påbegyndt studium på kemilinien, Københavns Universitet.
Februar 1980 Optaget på Regensen.
Februar 1984 Hovedfag i NMR spektroskopi bestået.
Januar 1985 Ekstra hovedfagskursus i Fourier Transform Infrarød Spektroskopi.
August 1985 Speciale bestået (Spektroskopi af biologisk aktive småpeptider i vandig opløsning), kandidat.
Januar 1986 Ansat som kandidatstipendiat ved Kemisk Institut BC (nu Institut for Medicinalkemi), Danmarks Farmaceutiske Højskole, aflønnet af statens lægevidenskabelige Forskningsråd.
November 1987 Indskrevet som licentiatstuderende ved Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Februar 1988 Ansat som Adjunkt under forskerrekrutteringsplanen ved Institut for Organisk Kemi, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
September 1989 Troubleshooting kursus (NMR spektrometre, AM og AC) hos Spectrospin AG i Fällenden, Schweiz.
Oktober 1989 Netværksadministrator på Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Marts 1990 Troubleshooting kursus (Aspect 3000) hos Bruker Gmbh. i Karlsruhe, Tyskland.
November 1991 Licentiat-afhandling indleveret
April 1992 Ph.D. forelæsning
Maj 1992 Lektor ved Institut for Organisk Kemi, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Februar 1993 Overflyttet til Institut for Almen Kemi (nu Institut for Analytisk of Farmaceutisk Kemi), Danmarks Farmaceutiske Højskole.
Oktober 1993-1995 Kasserer for Selskabet for Analytisk Kemi
Oktober 1995-1996 Formand for Selskabet for Analytisk Kemi
Februar 1996-Oktober 1999 Medlem af bestyrelsen for Institut for Analytisk og Farmaceutisk Kemi
April 1996- Medlem af Undervisningsudvalget ved Institut for Analytisk og Farmaceutisk Kemi
September 1996-November 2000 Formand for det rådgivende EDB-udvalg (medlem siden oprettelsen)
November 1996-Novwmber 1999 Sekretær i Kemisk Forening
Maj 1997- Redaktør på Dansk Kemi
Maj-Oktober 1997 Fungerende EDB-chef og netværksansvarlig for DFHs netværk
Oktober 1999-Februar 2002 Suppleant til bestyrelsen ved Institut for Analytisk of Farmacutisk Kemi
September 2002- Undervisningsfri, internt stipendie, 1 år, med mulighed for forlængelse i op til 3 år i alt.