Other publications for Claus Cornett

Dansk Kemi (Danish Chemistry)

Dansk Kemi nr. 11, 2001: Anthocyaniner og bærsafter
Fødevaredirektoratet forsøger sammen med forskere fra andre EU-lande at dokumentere de sundhedsfremmende effekter af bærsafter samt at undersøge muligheden for at fremstille en saft med optimale funktionelle egenskaber.
Hent som PDF
Dansk Kemi nr. 11, 2003: NMR-titrering
NMR bruges i titrersammenhæng sjældent til kvantitativ analyse, men derimod ofte til at bestemme syrestyrkekonstanter og chemical shift. Syrekonstanterne kan anvendes ved fortolkning af strukturer eller inden for protein NMR-spektroskopien.
Hent som PDF
Dansk Kemi nr. 12, 1999: Jeg skal gi' dig kanel... Hent som PDF
Dansk Kemi nr. 5, 2001: Naturlægemidler
De sidste årtier er forbruget af naturlægemidler steget drastisk i de vestlige lande. Det har givet anledning til at undersøge kvaliteten af nogle af de naturlægemidler, der findes på markedet. Her gives en analytisk kemisk vurdering af kvaliteten af præparater, der indeholder Hypericum Perforatum L.
Hent som PDF
Dansk Kemi nr. 6/7, 2006: Småt er godt - også i NMR
I snart mange år har trenden inden for analytisk kemi været: how low can you go, dvs. for hvor små stofmængder og lave koncentrationer kan vi analysere? I løbet af de sidste ti år er der i den forbindelse kommet stadigt mere følsomme prober til NMR.
Hent som PDF
Dansk Kemi nr. 9, tillæg, 2001: Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker
Nogle kemometriske teknikker til separation af spektre og kromatogrammer er undersøgt mhp. automatisering af databehandlingen af NMR-kromatogrammer. Teknikkerne kan også bruges til andre NMR-tidsserier som f.eks. studiet af kinetik og stabilitetsundersøgelser.
Lægemiddelforskning


LMF 2005: Metabonomet viser organismens tilstand
I Star Trek diagnosticeres universets mest gådefulde sygdomme på få sekunder. Besætningen på stjerneskibet U.S.S. Enterprise ser til med undren og fascination, når Dr. McCoy "Bones" betjener et lille håndholdt apparat, som aflæser organismens tilstand ved kontakt med huden. Filmens diagnostik er måske ikke længere helt så futuristisk, som man kunne tro.
Hent som PDF
Sidst opdateret 20070426